Tolerantie Colleges Koppelkerk

Bredevoort Donderdag 22 september 2022

Donderdag 22 september | 20:00 uur | Koppelkerk

Wat is tolerantie en wat zijn haar grenzen? In het kader van het herdenkingsjaar ‘1572 - De geboorte van Nederland’ introduceert de Koppelkerk vier Tolerantie Colleges. In 1572 werden waarden bevochten die vandaag de dag wederom onder druk zijn komen te staan: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Om die reden staat culturele vrijplaats de Koppelkerk in Bredevoort vanaf donderdag 21 april in vier Tolerantie Colleges met vier prominente wetenschappers stil bij de waarde van verdraagzaamheid.

Tolerantie onder vuur Tolerantie, of verdraagzaamheid, was een waarde waarvoor werd gestreden in 1572, met name als het gaat om religieuze tolerantie. Maar niet alleen toen was tolerantie een heet hangijzer in de samenleving. We willen graag geloven dat Nederland anno 2022 een tolerant land is, maar moeten toegeven dat multiculturalisme, populisme, de opkomst van sociale media en het coronabeleid onze verdraagzaamheid op de proef stellen. Het is van groot belang te reflecteren op de waarde van verdraagzaamheid, die zowel in 1572 als in het heden de samenleving voor grote uitdagingen stelt.

Wat is tolerantie en tot hoever reikt zij? In vier Tolerantie Colleges zullen prominente wetenschappers en deskundigen helpen het begrip tolerantie beter te begrijpen om haar in deze tijden te kunnen beschermen. Wat betekende tolerantie in 1572 en staan dezelfde zaken op het spel als in het heden? Wat zijn de voorwaarden voor (religieuze) tolerantie? Hoe kunnen we het gesprek op gang brengen tussen mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan? Maar ook: hoe ver reikt tolerantie en wat zijn haar grenzen?

Over de sprekers In het eerste college op donderdag21 april bijt Hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis en Tachtigjarige Oorlog-deskundige Judith Pollmann het spits af met het thema ‘tolerantie in 1572’. Bijzonder-hoogleraar Verdraagzaamheid en Rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema gaat in het tweede Tolerantie College op 20 mei in op de grenzen van tolerantie in een democratische rechtstaat. Historicus en theoloog Leen den Besten gaat in het derde Tolerantie College op 9 juni in op het thema religieuze (in)tolerantie in het heden. Hoogleraar Taal en Communicatie Hedwig te Molder sluit de Tolerantie Colleges op 22 september af met de vraag hoe we de dialoog tussen andersdenkenden kunnen bevorderen.

De Tolerantie Colleges maken onderdeel uit van een breed programma ‘1572 - De Geboorte van Nederland’. De colleges beginnen om 20.00 uur en zijn zowel fysiek in de Koppelkerk in Bredevoort, als online via livestream te volgen. Ze zijn te volgen in een reeks, maar ook los van elkaar. Deelname aan het college bedraagt € 12,50 per college. Via livestream zijn de colleges kosteloos te volgen. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl. De Tolerantie Colleges worden mede mogelijk gemaakt met steun van Provincie Gelderland, Gemeente Aalten en Stichting De Gaostok.

Meer info via koppelkerk.nl.