Wereldlichtjesdag bij GUV dit jaar on-line   

Aalten Zondag 12 december 2021

Zondag 12 december | 19:00 uur | Digitaal

We geven onze kinderen on-line een lichtje op zondagavond 12 december 2021. Wereldlichtjesdag wordt gehouden op de tweede zondag van de maand december. December is de “donkerste” tijd van het jaar. Niet alleen is het daadwerkelijk donker, maar vanwege alle feestdagen kan de maand als “donker” aanvoelen als men te maken heeft met een groot verdriet en het gemis van een kind.

Door stil te staan bij deze overleden kinderen hopen de medewerkers van GUV, nabestaanden een lichtpuntje te bieden in deze donkere dagen.

Op deze dag, om 19.00 uur ‘s avonds, steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Zo gaat in 24 uur een golf van licht over de hele wereld. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind, ook al is het volwassen, blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat men niet alleen is met het verdriet.

Een belangrijk onderdeel is ook het noemen van de namen van de overleden kinderen. Ook als men zijn kind nog geen naam heeft gegeven (bij overlijden), zal daar door GUV zorgvuldig aandacht aan worden besteed. Iedereen die één (of meer) overleden kind(eren) wil herdenken is van harte uitgenodigd de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Dat kunnen ouders zijn die zelf een kind verloren hebben, maar ook broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, andere familieleden en vrienden.

Aangezien we nu niet dicht bij elkaar kunnen staan, willen we deze herdenkingsbijeenkomst digitaal met elkaar beleven. U mag zich hiervoor opgeven, dan horen wij graag de naam/namen van het/de overleden kind(eren), uit hoeveel personen uw gezin bestaat en uw adres. Wij komen dan in de dagen vooraf een tasje brengen met daarin een kaarsje, sterretjes voor de andere kinderen en wat lekkers voor bij de koffie/thee.

Vanaf 18.50 uur is iedereen van harte welkom bij GUV Uitvaartzorg via de livestream.

De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur met een lichtritueel: wij noemen de naam van uw kind en steken een kaarsje aan en u kunt dan op dat moment dan ook thuis uw kaarsje aansteken.

We horen graag of u er digitaal bij wilt zijn. U krijgt van van ons de aanmeldcode.

Aanmelden kan door te mailen naar: thema@guv.nl of door te bellen met 0800-0809, aanmelden kan tot en met zondag 5 december.