Aalten start onderzoek naar verduurzamen industrieterreinen

De bedrijventerreinen in Aalten (’t Broek) en in Dinxperlo (De Rietstap en, van recentere datum ’t Hietveld) hebben ieder een eigen karakter en rijke geschiedenis. Wat ze gemeen hebben, is dat ze van groot belang zijn voor de lokale economie. De energietransitie draagt eraan bij dat deze bedrijventerreinen ook voor de toekomst behouden kunnen blijven. Reden waarom de gemeente Aalten die energietransitie wil (helpen) versnellen.

Enthousiaste ondernemers die aan de slag willen met de energietransitie lopen tegen de beperkingen van het elektriciteitsnet aan. Zij hebben de gemeente Aalten gevraagd te helpen bij het zoeken naar oplossingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de mogelijkheden breed in kaart te brengen, zodat ondernemers gefundeerd keuzes kunnen maken voor verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Inzicht in verbetermogelijkheden
Het onderzoek wordt in opdracht van gemeente Aalten uitgevoerd door CCS Energie-advies uit Deventer. Zij zullen hiervoor gesprekken voeren met meerdere ondernemers op de bedrijventerreinen. De verwachting is dat er zo gedetailleerd inzicht ontstaat in het huidige energiegebruik en mogelijke oplossingen om de energietransitie weer op gang te helpen. Hier worden ook business cases voor uitgewerkt. Zaken als afvalproductie, vervoer, milieueffecten en andere aspecten van de bedrijfsvoering op het terrein worden in het onderzoek meegenomen.

De bedrijven maken uiteindelijk zelf een keuze of en met welke onderwerpen ze concreet aan de slag gaan om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Stimuleringslening verduurzaming zakelijk vastgoed
Om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen bij het verduurzamen van hun vastgoed, stelde de gemeente Aalten samen met SVn eerder al een stimuleringslening in voor de verduurzaming van winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming. De regeling richt zich op MKB-ondernemers, zodat ook de meeste bedrijven op de industrieterreinen hiervoor in aanmerking komen.