Aalten start onderzoek naar wenselijkheid lokale her-inburgering

Gemeente Aalten benadert, samen met Laborijn, mensen die als nieuwkomers (mensen met een migratieachtergrond) tussen 2013 en 2022 in onze gemeente zijn komen wonen. Door de toenmalige wetgeving moesten zij zelf hun inburgering regelen. Er zijn signalen dat dit niet altijd even succesvol is gebeurd, waardoor deze groep inwoners meer dan gemiddeld een beroep doet op ondersteuning van de gemeente en andere organisaties. Gesprekken met de betrokken inwoners moeten duidelijk maken of en op welke onderdelen een lokaal ‘her-inburgeringstraject’ nodig is om dat te verbeteren.

Gemeente Aalten is de eerste gemeente in de Achterhoek en een van de weinige gemeenten in Nederland die op deze manier de ‘oudkomers’ gaat ondersteunen.

Wethouder Joop Wikkerink: “Het is belangrijk dat nieuwkomers in ons land zo snel mogelijk volwaardig meedoen in onze samenleving. Het spreken en schrijven van de Nederlandse taal is daarin heel belangrijk, ook voor het vinden van (vrijwilligers)werk of het kunnen volgen van vervolgonderwijs. Tussen 2013 en 2022 waren de nieuwkomers volgens de wet zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en ze moesten dat ook zelf betalen. Ze konden dus ook zelf beslissen hoe ze wilden inburgeren en welke cursussen ze ervoor wilden volgen. Helaas zien we dat een deel van de mensen die nieuw in Nederland en in onze gemeente zijn komen wonen, hierin achterblijft. Niet door eigen schuld, maar omdat ze niet beter wisten en geen begeleiding kregen.”

Gemeenten begeleiden inburgering Per 2022 is de Wet inburgering ingrijpend gewijzigd. Gemeenten zijn nu nauw betrokken bij de inburgering van nieuwkomers, waardoor er ook maatwerk geboden kan worden.

De wethouder: “We zien nu al dat die ondersteuning bij de inburgering helpt, waardoor de nieuwkomers beter en sneller echt meedoen. We zien helaas ook het verschil met die eerdere groep nieuwkomers, voor het gemak noem ik ze ‘oudkomers’, die daar veel vaker nog moeite mee hebben en zich daardoor wellicht hier ook minder ‘thuis’ voelen bij ons. Heel oneerlijk als je het goed bekijkt, dus daar willen we iets aan gaan doen.”

Start traject In een eerste stap wordt met de betrokkenen (61 personen) gesproken en wordt per persoon bekeken of en op welk vlak ze geholpen kunnen worden. Gemeente Aalten en Laborijn werken hiervoor samen met onder meer het Graafschap College en Figulus Welzijn.

“Zodra we iedereen op alle onderdelen in beeld hebben, volgt een besluit over hoe we het aan gaan pakken om ook deze mensen echt te laten inburgeren in onze gemeente”, besluit de wethouder.