Actualisatie Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek

Zeven Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) en de provincie Gelderland hebben onderzoeksbureau Ecorys opdracht gegeven om de regionale programmeringsafspraken voor bedrijventerreinen te actualiseren.

Het huidige Regionaal Programma Werklocaties (RPW), het bestuurlijk afsprakenkader tussen provincie en de regio over bedrijventerreinontwikkeling, heeft een looptijd van 2019 tot eind 2023. Hierin staat de ruimtelijk-economische dynamiek van de hele regio en per Achterhoekse gemeente beschreven. Een van de positieve ontwikkelingen is, dat er behoorlijk veel economische dynamiek in de regio is en ook voor de komende jaren verwacht wordt. Dat komt met name door de maakindustrie, bijzondere bedrijven die groeien en bedrijven die verplaatsen naar bedrijventerreinen. Die dynamiek vertaalt zich in een ruimtevraag, want bedrijven hebben immers ruimte nodig om te groeien. Dit wordt versterkt door ontwikkelingen als robotisering en een grotere vraag naar opslagcapaciteit. Uiteindelijk heeft dat de afgelopen jaren voor de Achterhoek ook geleid tot een positieve werkgelegenheidsontwikkeling.

Ben Hiddinga, voorzitter van het bestuurlijk overleg in de Achterhoek in het kader van het RPW, licht dat: “De Achterhoekse economie heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en dat vraagt met name op bedrijventerreinen om extra ruimte. Dat horen we ook van VNO-NCW en SIKA, de samenwerkende industriekringen in de Achterhoek. Het ontwikkelen van bedrijventerreinen duurt lang en vraagt om goede ruimtelijke afwegingen, denk aan bereikbaarheid en het landschap. Daarom willen we nu al onderzoek doen, zodat we de economische dynamiek op een duurzame ruimtelijke manier kunnen blijven faciliteren”. 

Naast een goede afstemming tussen vraag en aanbod komen in het nieuwe RPW onder meer ook verduurzaming van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, kansen voor circulaire transitie en optimalisering van de ruimtevraag op bestaande terreinen aan de orde.

Persvragen over de voortgang van het RPW-proces in de Achterhoek vinden plaats door of in afstemming met wethouder Ben Hiddinga van gemeente Oude IJsselstreek, namens het bestuurlijk afstemmingsoverleg RPW-Achterhoek. Dhr. Hiddinga is bereikbaar onder telefoonnummer 0315-292292.