De Loods krijgt bijdrage van 750 euro van GUV Goede doelen fonds

Een flink aantal vrijwilligers van De Loods wachtte de delegatie van het GUV Goede doelen fonds op. Een keer binnen vertelden ze honderduit over dat wat ze al gedaan hadden en wat hun plannen waren voor de toekomst. Een groep zeer enthousiaste mensen die ergens voor stonden.

Mandy Jonkers, Bert van Eerden, Henri van Eerden en Nicole Vonno stonden Frank Smit van het GUV Goede doelen fonds te woord.

Henri en Bert van Eerden – de wat oudere garde – vertelden over een transformatie: “Het streven is om van de oude Discobar De Loods een gemeenschapshuis te maken waar iedereen zich thuis voelt en van waaruit een breed scala aan activiteiten georganiseerd wordt voor alle bewoners van Barlo en omgeving.

We willen in het activiteitenplan echter wel graag een focus aanbrengen op twee groepen bewoners van Barlo en omstreken nl ouderen (65+) en jeugd ( 6 t/m 21).”

Mandy Jonkers vulde aan: “Daarbij willen we wel graag een de oude sociale waarden blijven hanteren. Omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar. Dat wat in de oude tijden zo bijdroeg aan de gemeenschapszin. We doen dit echt met elkaar en voor elkaar.”

Nicole Vonno gaf aan dat er al heel veel activiteiten geweest waren: “ Een workshop zeepmaken, kom bie uns etten, oliebollen bakken, een tentoonstelling, een jamsessie met allerlei muzikanten gemixed en we gaan nog veel meer doen.”

Frank Smit vertelde dat dat de reden is geweest voor de commissie om een bijdrage te doen.  “Het bevorderen van de gemeenschapszin en het zorgen voor elkaar is iets waar wij bij GUV 100% achter staan. GUV is ontstaan vanuit het noaberschap, gegroeid naar een organisatie die, zonder winstoogmerk, voor nabestaanden zorgt als deze afscheid moeten nemen van een dierbare. Daarbij wil je gesteund worden door betrokken mensen – zonder commerciële belangen. Het GUV Goede doelen fonds is niet voor niets een zusje van GUV Uitvaartverzorging. Zorgen voor elkaar, persoonlijk, betrokken en dichtbij. Dat is ons werk.”


Foto: v.l.n.r. Frank Smit, Henri van Eerden, Nicole Vonno, Bert van Eerden en Mandy Jonkers.

Fotograaf: Bert van Asselt