Dinxperlo (NL) en Suderwick (DE) samen voor Krachtige Kernen

Op maandag 13 juni wordt in Bocholt-Suderwick de lokale aftrap gegeven voor het project KRAKE, wat staat voor Krachtige Kernen. ‘Krachtige Kernen (in het Duits: Starke Dörfer’) is een Nederlands-Duits samenwerkingsproject en richt zich op het ondersteunen van leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid in kleine kernen en dorpen.

Centraal in het project staat de vraag wat inwoners van kleine dorpen zelf kunnen doen om hun dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden. Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van demografische ontwikkeling namelijk steeds sterker merkbaar. Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en vergrijzing neemt de vitaliteit van kleine kernen af.

Grensoverschrijdend samenwerken
Aan het project nemen ongeveer 40 Nederlandse en Duitse dorpen deel, waaronder Dinxperlo en Suderwick. In Dinxperlo en Suderwick bestaan al langer goede initiatieven om de leefbaarheid te bevorderen. Ieder dorp doet dat voor zich, want door verschillen in maatschappelijke structuren, wetgeving en culturen worden problemen die Duitse inwoners ervaren anders aangepakt dan die in Nederland. Binnen het KRAKE-project wil men juist bevorderen dat inwoners van beide zijden van de grens elkaar opzoeken en samen problemen aanpakken.

Kennisbundeling
Het project is geïnitieerd door de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Fachhochschule Münster en heeft een looptijd van 3,5 jaar. Ook de onderwijsinstellingen werken samen. Ze stellen hun expertise ter beschikking en bundelen bestaande initiatieven en activiteiten, zodat inwoners met en van elkaar kunnen leren en samen toewerken naar een generatiebestendig dorp dat zoveel mogelijk aan alle behoeften – van alle leeftijdsgroepen – tegemoet komt. 

Startbijeenkomst                                                                                    

Op maandag 13 juni kunnen inwoners van Dinxperlo en Suderwick kennismaken met het project en zich aanmelden als vrijwilliger. Iedereen is welkom om zijn of haar stem te laten horen: jongeren en volwassen inwoners, vertegenwoordigers van belangenverenigingen en sport- en muziekverenigingen, detaillisten en andere lokale ondernemers enz. Naast de projectleiders zijn bij de bijeenkomst ook burgemeester Berghoef (gemeente Aalten) en burgemeester Nebelo (Stadt Bocholt) aanwezig om het belang van samenwerking te benadrukken.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en vindt plaats in het Grenzblickatelier, Hahnenpatt 15a in Bocholt-Suderwick. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld: tel. (0543) 49 33 33 of e-mail: .

Cofinanciering
Het project ‘Krachtige Kernen / Starke Dörfer’ wordt in het kader van het INTERREG VA programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen gecofinancierd. Het project wordt begeleid door het Regionale Programma Management bij de Euregio Rijn-Waal.