Drie genomineerden voor Erfgoedprijs 2023

De gemeente Aalten reikt jaarlijks de Erfgoedprijs uit. Voor deze prijs kunnen personen en organisaties worden voorgedragen. Op basis van het advies van de Commissie Cultureel Erfgoed, heeft het college van B&W de volgende drie kandidaten genomineerd voor de Erfgoedprijs 2023:

• De heer M. Wissink voor het renoveren van de Schoppe

• Het Oosterkerkhuis en het team van het Oosterkerkhuis

• Het Heurns Veld

De heer M. Wissink voor het renoveren van de Schoppe

De heer Maarten Wissink is genomineerd voor het renoveren van de Schoppe, gelegen naast Beunkdijk 1A in Aalten (op de hoek van de Beunkdijk en de Varsseveldsestraatweg). De Schoppe is voorheen in gebruik geweest als varkensschuur. De heer Wissink heeft de Schoppe zowel binnen als buiten volledig gerenoveerd. De buitenzijde is hersteld in de oorspronkelijke staat zoals deze destijds gebouwd werd. Daarnaast is de heer Wissink een aantal jaren geleden begonnen met het verzamelen van antieke voortuigen. De Schoppe heeft daardoor nu de functie van museum gekregen.

Het Oosterkerkhuis en het team van het Oosterkerkhuis

In 2019 zocht de Protestante Gemeente een nieuwe invulling en koper voor de Oosterkerk. Door Annelies Lammers van KKWiek en bouwbedrijf Klomps is een Oosterkerk Team opgesteld om het plan tot een succes te maken. Er is gezocht naar een geschikte zorgpartij, die is gevonden in 'Dagelijks Leven’. Het pand met 21 studio's geeft een warm thuis aan 22 bewoners met geheugenproblematiek. Het betreft een Rijksmonument en bij de renovatie is de cultuurhistorische waarde behouden, passend bij de historie kerk als gemeenschapshuis. Er is een vide gerealiseerd bij het gedenkraam en is een open ruimte gecreëerd waarin het altaar, orgel en de gespanten zijn behouden.

Het Heurns Veld

Het ‘Heurns Veld’ wordt gedragen door een enthousiaste groep vrijwilligers die een onbruikbaar geraakt voetbalveld heeft omgetoverd tot een letterlijk bloeiende plek voor jong en oud. Het Heurns Veld wil een bijdrage leveren aan het vitaal houden van de lokale gemeenschap: bevorderen van samen dingen doen en leren, nieuwe verbindingen tot stand brengen, een ‘breed’ gedragen ontmoetingsplek creëren, actief burgerschap van de jeugd bevorderen onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’. Daarnaast is het een plek geworden voor natuurbeleving, educatie en bevorderen van vitaliteit.

Over de Erfgoedprijs

De Erfgoedprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, organisatie of vereniging die op eigen initiatief met veel inzet en/of financiële inbreng een bouwwerk met historische waarde heeft gerestaureerd of heeft laten restaureren. Ook het plegen van groot achterstallig onderhoud, waardoor dreigend verval is voorkomen, komt in aanmerking voor de prijs. Verder kunnen personen of organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het erfgoed in brede zin in de gemeente Aalten worden voorgedragen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,- en een kunstwerk ter waarde van € 350,- dat betrekking heeft op het pand of het gebied waarvoor de winnaar zich heeft ingezet.

Prijsuitreiking

De prijs wordt dit jaar uitgereikt door wethouder Ted Kok. Voor de uitreiking van de prijs wordt een feestelijk moment georganiseerd op donderdagavond 31 augustus 2023 om 19.30 uur in de Koppelkerk in Bredevoort. Tijdens de bijeenkomst zijn er twee sprekers;

Annemieke Lugtigheid, Archeoloog voor de Omgevingsdienst Achterhoek vertelt over archeologie in de gemeente Aalten en geeft een inkijkje in de archeologiedag die op 4 november 2023 in de gemeente Aalten wordt georganiseerd.
Vervolgens geeft Willem Doodeheefver, voorzitter van de commissie cultureel erfgoed in Aalten een toelichting op de nominaties.
 

Open Monumentendag

Op zaterdag 9 september en zondag 10 september zijn de jaarlijkse Open Monumentendagen. Tijdens deze dagen zijn door heel het land monumenten geopend en gratis te bezichtigen. Dit jaar is het thema van de open monumentendag ‘levend erfgoed’. In de gemeente Aalten openen verschillende monumenthouders de deuren van hun monument.