Gemeente Aalten roept inwoners op mee te praten over gemeente Aalten in en na 2025

Onze maatschappij verandert. Dat vraagt om herijking van wat belangrijk is, waar we voor staan en waar we voor gaan als gemeente. Het college van de gemeente Aalten wil daarom een ‘Visie 2025 en verder’ ontwikkelen. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen worden nauw betrokken bij het ontwikkelen van de visie. Eind september en begin oktober wordt hierin een belangrijke stap gezet en worden inwoners en andere betrokkenen uitgenodigd voor groepsgesprekken.

Wethouder Ted Kok over de noodzaak van een Visie 2025 e.v.: “In delen van onze gemeente wonen straks 30-40% minder mensen. Bovendien zijn er dan meer ouderen, minder jonge gezinnen en dus minder kinderen. Dat heeft invloed op onze voorzieningen, woningen, werk en gewoon prettig leven. We willen vastleggen wat belangrijk is voor onze toekomst. We horen graag van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en instellingen wat zij denken daarvoor nodig te hebben, hoe zij de rol van de gemeente zien.”

Vijf thema’s

Na een eerste inventarisatie binnen de gemeentelijke organisatie, zijn vijf thema’s benoemd die grote invloed hebben op wonen, leven en werken in de gemeente Aalten in de nabije en verdere toekomst. Die thema’s zijn: duurzaamheid, eigen leefomgeving, lokale economie, eigen verantwoordelijkheid en digitalisering gemeente.

Gespreksgroepen
Het college nodigt inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen uit voor groepsgesprekken. Die gesprekken vinden plaats onder leiding van medewerkers van de gemeente Aalten. Voor inwoners worden hiervoor twee avonden georganiseerd: woensdag 27 september (Kulturhus Dinxperlo) en donderdag 28 september (gemeentehuis Aalten). Iedere inwoner kan zich hiervoor aanmelden op: www.aalten.nl/visie.

Op woensdag 4 oktober is het de beurt aan de ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties. Een selectie uit die groep is persoonlijk uitgenodigd. Andere geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente Aalten: (0543) 49 33 33.

Inwonerpanel U Spreekt
Zo’n 400 inwoners schreven zich de afgelopen periode in voor het online inwonerpanel ‘U Spreekt’ van de gemeente Aalten: www.uspreekt.nl. Deelnemers aan het inwonerpanel ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de discussieavonden. Bovendien worden uitkomsten uit de groepsgesprekken later dit jaar getoetst bij de deelnemers van U Spreekt.

De planning is dat de gemeenteraad voor de zomer van 2018 de gezamenlijke visie voor de gemeente Aalten 2025 en verder gaat vaststellen.