GUV Crematoria open voor iedereen – hoger beroep GUV tegen DELA slaagt gedeeltelijk

Begin 2023 heeft GUV aan DELA kenbaar gemaakt niet langer met DELA te willen samenwerken, omdat naar oordeel van GUV de kwaliteit van uitvaartverzorging door DELA niet aan de hoge standaard van GUV voldoet. Daarom is aan DELA bericht dat DELA Uitvaartverzorging niet meer welkom is in de twee crematoria van GUV.

DELA heeft daarop GUV voor de rechter gedaagd en in kort geding gevorderd dat GUV DELA moet toelaten tot haar crematoria. De voorzieningenrechter heeft die vordering toegewezen. GUV is daarom in hoger beroep gegaan.

Het gerechtshof heeft de uitspraak van de voorzieningenrechter vernietigd. Wel moet GUV DELA net als alle andere ondernemingen toelaten tenzij er een redelijke grond is om de toegang te ontzeggen.
Daarbij dient DELA zich ook aan dezelfde regels te houden als alle andere ondernemingen.

GUV vind het jammer dat de reeds ingediende gronden (klachten) niet in het kortgeding behandeld konden worden en zal zich beraden hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Maar GUV heeft de uitspraak te respecteren, en zal dat dus – opnieuw – ook doen.