Hoe veilig is onze gemeente?

Veiligheidsmonitor 2023 gaat van start
Heb je last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 2.374 inwoners van de gemeente Aalten.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 8 augustus; de resultaten worden in maart 2024 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester over het belang van de Veiligheidsmonitor

Burgemeester Stapelkamp benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is van groot belang dat we weten welke ervaringen de inwoners van onze gemeente hebben als het gaat om de veiligheid en leefbaarheid in gemeente Aalten. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen”. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: “Hoe hoger de deelname, hoe meer betekenisvol de uitkomsten van het onderzoek zijn.”

Deelnemen

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.