ieder kind moet kunnen lezen - project Lectuurbak

Half februari start een pilot op twee basisscholen onder de noemer “project Lectuurbak”. Basisschool De Triangel (locatie: laag) in Aalten en IKC De Bosmark in Dinxperlo zullen zich in eerste instantie verbinden aan dit project.

Kinderen van deze basisscholen ( maar ook  hun ouders) kunnen straks lectuur gratis pakken uit de lectuurkast die binnen de school  is geplaatst.

 Het initiatief komt van Talentverbinder Richard Jongetjes, die heeft bemerkt dat ouders die het financieel zwaar hebben bezuinigen op bijvoorbeeld de Donald Duck van de kinderen .
Van belang is dat alle kinderen moeten kunnen genieten van jeugdlectuur en mogen wegdromen in de Okki , Tina, Donald Duck of ander kinder-of tienerblad.  Ook stripboeken zijn welkom !.

Ook voor de ouders ( en eventuele opa’s en oma’s) zal lectuur worden ingezameld, zodat zij ook kunnen genieten van de Libelle, Margriet, Viva en bijvoorbeeld de Voetbal international. Overigens kunnen straks alle kinderen (en ouders) die aan de school verbonden zijn wat pakken:
Project lectuurbak kijkt niet in de portemonnee van de ouders. 

Om de schappen te kunnen vullen wordt een oproep gedaan aan het publiek ( en de ouders die kinderen op de betreffende scholen hebben zitten) om met enige regelmaat  lectuur in te leveren.

Speciale inzamelpunten zijn gecreëerd in Aalten bij de Ahof ( kinderboerderij) en  gezondheidscentrum De Nassau. In Dinxperlo staat een lectuur inleverbak bij het Kulturhus. Ook bij beide scholen is een inleverpunt gecreëerd. 

De logistiek ligt in handen van partner Estinea. Deze organisatie zal met haar cliënten op pad gaan om de inzamelpunten te legen, de lectuur te selecteren en de scholen elke 14 dagen  van nieuw leesvoer te voorzien .

De talentverbinder is erg blij met deze samenwerkingsovereenkomst. Ook Estinea ziet het belang van dit project in en kan tevens weer cliënten bedienen met leuke en zinvolle dagbesteding. Na deze pilot is het de bedoeling dat meerdere basisscholen zich aansluiten.

Voor vragen of tips kan men een speciaal email adres gebruiken : Lectuurbak@estinea.nl