‘Nieuwe Moves’ voor Aaltense jeugd

Gemeente Aalten biedt onder de noemer ‘Nieuwe Moves’ en in samenwerking met Daniël Scheepers en Jeffrey Krayenbrink extra activiteiten voor jongeren. ‘Nieuwe Moves’ wordt als proef ingezet om meer jongeren in de gemeente een aansprekend aanbod aan activiteiten te kunnen bieden.

Wethouder Hans te Lindert: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat jongeren in een sociaal veilige omgeving opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Al dan niet samen met anderen leuke dingen doen in je vrije tijd, draagt bij aan een fijne jeugd. Het jongerenwerk van Figulus Welzijn heeft daar een rol in, met een collectief aanbod dat een groot deel van de jongeren aanspreekt. Maar niet alle jongeren zijn in die activiteiten geïnteresseerd. Voor die groep is ‘Nieuwe Moves’ bedacht.”

Rolmodellen

Een deel van de jongeren is moeilijker te bereiken met het reguliere aanbod van het jongerenwerk. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die zich samen op straat ophouden, vaak buiten het zicht en de sturing van ouders en opvoeders. Voor deze groep jongeren is een ander activiteitenaanbod nodig, passend bij hun interesses. Bekend is dat zeker voor deze jongeren de inzet van rolmodellen kan helpen. Daniël Scheepers en Jeffrey Krayenbrink vervullen die rol en zoeken met ‘Nieuwe Moves’ zelf de jongeren op.

Samen met jongeren

De proef met Nieuwe Moves duurt tot in ieder geval eind 2023. In die periode wordt, samen met de jongeren, een gevarieerd activiteitenaanbod ontwikkeld. Te denken valt aan sporten, chillen, muziek maken, koken enz., Daarbij wordt waar mogelijk samen gewerkt met verenigingen en organisaties in de gemeente Aalten.

Wethouder Te Lindert: “Ik weet zeker dat we op deze manier ook andere jongeren weten te bereiken en ik ben natuurlijk erg benieuwd naar de ideeën van de jongeren zelf.” 

Ouders die vragen hebben over deelname aan activiteiten kunnen contact opnemen met Daniël Scheepers van Dinxpergym.