Nieuwe normen voor huishoudelijke ondersteuning

Aalten vraagt inwoners om solidariteit - Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw normenkader vastgesteld voor huishoudelijke hulp. Dat vervangt de oude regels van 2011. De nieuwe normen zijn gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen. Ze sluiten aan bij de huishouding van ‘nu’ en er wordt rekening gehouden met de noodzakelijke leefruimte. Concreet betekent dit dat er gemiddeld minder uren huishoudelijke ondersteuning wordt gegeven in een gemiddeld huis. De nieuwe normen dienen als leidraad bij de gesprekken met zowel inwoners die al huishoudelijke hulp hebben als die inwoners die de gemeente om hulp vragen.

Het aantal mensen dat bij de gemeente voor hulp aanklopt stijgt. Dat geldt vooral voor huishoudelijke hulp en begeleiding. Het nieuwe normenkader helpt om inwoners die het nodig hebben, te kunnen blijven voorzien van hulp.

Ondersteuning wordt duurder voor gemeente De eigen bijdrage is maximaal € 19,00 per maand per huishouden. Dat geldt voor iedereen, van minima tot miljonair. Dat heeft het Rijk bepaald. Daar staat tegenover dat mensen steeds ouder worden en langer in hun eigen woonomgeving blijven. Ook de salarissen in de zorg zijn gestegen. De kosten worden dus steeds hoger, terwijl de bijdrage die de gemeente hiervoor van het Rijk krijgt, niet meestijgt. In 2020 zorgt dit voor een tekort van ongeveer 3 miljoen euro.

Beroep op solidariteit Wethouder Joop Wikkerink: “Als we niks doen, lopen we vast en kunnen we de ondersteuning helemaal niet meer betalen. Dus wij doen als college een beroep op de solidariteit. Dat is misschien een ouderwets of idealistisch woord, maar de coronatijd heeft bewezen dat ‘naoberschap’ in onze gemeente nog springlevend is! We doen allemaal wat. Wij voeren samen met andere gemeenten actie bij het Rijk voor meer geld voor Wmo en jeugdzorg. En wij passen onze eigen werkwijze aan. In de begroting voor 2021 hebben we een extra verhoging van de Onroerendzaakbelasting voorgesteld, als solidariteitsheffing voor de zorg. En ja, we vragen inwoners die ondersteuning nodig hebben, wat in te schikken. ‘Kunt u met ons meedenken hoe u het best geholpen bent? Met hulp van de gemeente en van anderen,  bijvoorbeeld familie’, dat willen we graag bespreken. Ik ben er van overtuigd dat onze inwoners bereid zijn een stukje solidariteit op te brengen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Soms door iets meer belasting te betalen, soms door familie of kennissen een extra handje toe te steken en soms door de hulp zelf te organiseren als men dat goed kan betalen. Solidariteit is dan geen gedateerd woord meer, maar gewoon naoberschap.”

Gesprekken met organisaties Gemeente Aalten doet ook een beroep op de organisaties die de ondersteuning organiseren en aanbieden. Zij zijn van groot belang. Daarom organiseren de wethouders Zorg en Jeugd gesprekken met vertegenwoordigers van die organisaties. Wikkerink: “Ik hoop dat we in die gesprekken een partnerschap opbouwen om onze zorg liefdevol, betaalbaar en toekomstgericht te organiseren. Ook dat zou je naoberschap kunnen noemen, maar dan met onze professionals.”