Project CrossFire stap voor stap verder

Onlangs is de Stuurgroep CrossFire weer bijeengekomen om de voortgang van het project te bespreken. Doel van het project is de totstandkoming in Dinxperlo-Suderwick van de eerste Duits-Nederlandse brandweerkazerne. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de beide posten Suderwick en Dinxperlo, de beide burgemeesters, de Bocholtse brandweerwethouder en brandweercommandanten, ondersteund door gemeenteambtenaren en medewerkers van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Om dit unieke project te laten slagen moeten er tal van zaken worden uitgezocht en uitgewerkt. In de afgelopen maanden zijn een tiental mogelijke locaties onderzocht op geschiktheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Rekening moet daarbij worden gehouden met bestemmingsplannen, minimale oppervlakte, opkomsttijden van de vrijwilligers, uitruktijden naar potentiële risicolocaties en inpasbaarheid in de omgeving. Ondertussen zijn er uit deze eerste selectie aan beide zijden van de grens meerdere kansrijke locaties overgebleven en worden de eerste gesprekken gevoerd met grondeigenaren over de mogelijkheid om de percelen aan te kunnen kopen en tegen welke prijs, want het project moet ook nog betaalbaar blijven. Naast onderzoeken naar de locaties wordt ook al nagedacht over eigendom en beheer van een eventuele gezamenlijke kazerne. De wens is om het eigendom en het beheer gezamenlijk te hebben en daar moet een geschikte juridische constructie voor onderzocht worden.

Aan beide zijden worden ook contacten gelegd met hogere overheden zodat mogelijke problemen met verschillen in regelgeving kunnen worden opgelost en ook in verband met het verkrijgen van eventuele financiële ondersteuning. Het project is immers van bovenlokale waarde, het verbindt twee brandweerculturen en -systemen met elkaar.

Intensieve samenwerking
Ondertussen wordt door de twee huidige brandweerkorpsen steeds intensiever samengewerkt. In 2022 is de post Suderwick opgenomen in het Nederlandse oproepsysteem. Er wordt vaker samen geoefend, de samenwerking met de Suderwickse jeugdbrandweer groeit en ook de persoonlijke contacten verdiepen zich. Dit alles draagt ook nu al bij aan het versterken van de brandweerzorg in het grensgebied.