Schoolkinderen uit Ulft zaaien bloemen in voor meer wilde bijen en vlinders

Op deze mooie voorjaarsdag hebben 23 kinderen uit groep 8 van de Mariaschool in Ulft bloemen gezaaid voor meer wilde bijen en vlinders. Zij strooiden een bloemenmengsel op het terrein van Waterschap Rijn en IJssel naast de Oude IJssel. Heemraad Frank Wissink was aanwezig bij de inzaaiactie en was blij met de hulp van de kinderen. De lente is begonnen!

Het inzaaien gebeurde in groepjes van drie. Het bloemenmengsel bestaat vooral uit tweejarigen en daarnaast vaste planten, zoals Duizendblad, Rode klaver, Boerenwormkruid, Korenbloem en Veldlathyrus en nog veel meer soorten. Ook zijn enkele eenjarige soorten toegevoegd voor een bloemrijk aspect in het eerste jaar. Daarna harkten de kinderen het bloemenzaad in de aarde.


Het waterschap wil meer inheemse beplanting voor wilde bijen en vlinders aanleggen. In Giesbeek en in Ulft komen twee proeflocaties. Vrijwilligers van IVN Oude IJsselstreek hebben de kinderen geholpen met inzaaien. Zij gaan ook een les over wilde bijen verzorgen in de klas. In juni gaan de vrijwilligers en de kinderen nog een keer terug naar de terreinen om te monitoren wat er groeit, bloeit en rondvliegt aan bijen en vlinders. De kinderen hebben een bijenzoekkaart gekregen en een zakje bloemenzaad voor in hun eigen tuin.


Maandag 11 maart zaaiden 39 schoolkinderen in Giesbeek een terrein in van het waterschap naast gemaal De Liemers.

De inzaaiactie met basisscholen komt voort uit de Green Deal Infranatuur die het Waterschap Rijn en IJssel heeft ondertekend waarin het waterschap heeft toegezegd om meer biodiversiteit te ontwikkelen.

De inzaaiactie is een samenwerking van het Waterschap Rijn en IJssel, lokale vrijwilligers en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.