Vitaliteitsprogramma helpt Achterhoek om ondernemingen in de verblijfsrecreatie toekomstbestendig te maken

Ondernemers in de (toeristische) verblijfsrecreatie binnen de regio Achterhoek die hun aanbod willen verbeteren, lopen vaak tegen grote uitdagingen aan. Een regionaal programmateam is nu actief om ondernemers te stimuleren tot en te ondersteunen bij nieuwe initiatieven om zo de verblijfsrecreatie in de Achterhoek verder te versterken en te verbeteren.  

De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector in de Achterhoek omdat deze kansen biedt voor de gehele regio. De vrijetijdssector wordt gezien als een belangrijk middel om bij te dragen aan de instandhouding van lokale voorzieningen, een aantrekkelijk ondernemersklimaat en voldoende diverse banen. Dit blijkt onder andere uit de eerder vastgestelde Vrijetijdsagenda 2020-2030.

De verblijfssector in de Achterhoek heeft een gevarieerd aanbod van verblijfsaccommodaties, zoals bungalowparken, campings en hotels maar bijvoorbeeld ook groepsaccommodaties. Uit onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie is gebleken dat het aanbod nu nog voldoende vitaal is, maar dat voor de toekomst verbreding en vernieuwing van het aanbod gewenst is. In dit kader hebben 8 gemeenten in de Achterhoek de krachten gebundeld met als resultaat het ‘Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek.  

Door te blijven investeren in toerisme en recreatie, streeft de Achterhoek naar kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering van het bestaande aanbod. Ook geldt het vergroten van het aandeel vitale bedrijven in de verblijfsrecreatie als belangrijk speerpunt voor de komende jaren

Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie 
Voor de uitvoering van dit programma is een programmateam ingesteld dat ondernemers gaat stimuleren en ondersteunen. Specialisten vanuit verschillende vakgebieden worden ingezet die passen bij specifieke vraagstukken zoals een financieel specialist, marketeer, conceptontwikkelaar, strateeg, hospitality-expert, een jurist en oud-ondernemer. Ondernemers gaan met hun specifieke vraagstukken aan de slag met de uitdagingen en kansen die er voor hun onderneming zijn. 

Verschillende programma's voor ondernemers 
Om ondernemers te ondersteunen worden verschillende trajecten aangeboden, variërend van sparringgesprekken met experts, een meerdaags trainingstraject en individuele scenario-ontwikkeling. Deze zijn praktisch en gericht op direct resultaat. Tijdens een eerste (intake)gesprek wordt geïnventariseerd welke thema’s relevant zijn en welk traject passend is. In het geselecteerde traject gaat de ondernemer met experts aan de slag en waarmee de ondernemer zelfstandig óf met gerichte begeleiding verdergaat. Naast een drietal programma’s worden ook inspiratiesessies georganiseerd, bijvoorbeeld over verduurzaming en bedrijfsopvolging.

Kijk voor meer informatie op www.verblijfsrecreatie-achterhoek.nl

Het programma wordt aangeboden door (en in) de gemeentes Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Ook de provincie Gelderland draagt financieel bij aan het programma.