Voedselbank Oost-Achterhoek ontvangt 3.000 euro van GUV Goede doelen fonds

Vrijdag 25 november, bracht Frank Smit, penningmeester van het GUV Goede doelen fonds, samen met Bert van Asselt, directeur GUV Uitvaartverzorging een bezoek aan de voedselbank Oost-Achterhoek. Ze werden welkom geheten door Henk Kok, voorzitter van de voedselbank en Manita van den Berg, bestuurslid food/nonfood van de voedselbank.

Het GUV Goede doelen fonds had, op eigen initiatief contact gezocht met de voedselbank. Frank Smit licht toe: “tijdens de laatste vergadering bespraken we de moeilijke tijd die veel mensen hebben. Bovenop de sowieso al zware situatie waarin mensen soms verkeren, zijn er de laatste tijd nogal wat zaken bijgekomen zoals algemene kostenstijging en de extreme gas- en elektraprijzen.

We vonden dat we daarom wel eens een bijdrage konden doen aan een organisatie die heel veel mensen helpt De Voedselbank. Daarom zijn we hier om een cheque uit te reiken van 3.000 euro.”

Henk Kok en Manita van den Berg ontvingen Frank Smit en Bert van Asselt. Namens de Voedselbank brachten zij hun dank over voor de gift. En zij gaven ook aan dat ze met giften iets tastbaars proberen te doen. ‘” Met de gift van het GUV goede doelen fonds zullen we kratten aankopen die we nodig hebben voor de afgifte van de voedselpakketten. We hebben de laatste maanden een sterke toename van de gezinnen waarin we hulp brengen in de vorm van voedsel. Er komen maandelijks een tiental verzoeken bij”: aldus Henk en Ineke.

Bert van Asselt en Frank Smit kregen een rondleiding door de hal van de Voedselbank. “Dit is echt wel een eye-opener”: aldus Bert van Asselt. “Nooit geweten dat er zo’n grote organisatie achter zat en dat er zoveel mensen (150) hier heel hard werken om zoveel mensen te helpen die in nood zitten. Wat een goed werk doen jullie hier!”

 


Foto: v.l.n.r. Manita van den Berg, Frank Smit en Henk Kok.

Foto: Bert van Asselt