WALNOOT+ Een nieuw boek van Anne Oosterbaan

Het nieuwe boek WALNOOT+ van Anne Oosterbaan, beschrijft de veelzijdigheid van de walnoot. Het vruchtvlees, het hout, de wortel, de bast, het blad, de bolster, de schaaldelen, de tussenschotjes…..alle onderdelen kunnen worden benut.

Het is dus de moeite waard meer walnoten aan te planten. Hiervoor zijn meer dan zeventig verschillende rassen beschikbaar. Voor een goede notenproductie is het belangrijk dat ze laat bloeien om niet te bevriezen door late voorjaarsnachtvorst, en dat ze weinig gevoelig zijn voor ziekten. Omdat de notenproductie pas na een aantal jaren goed op gang komt is het handig om tussen de notenbomen eerst een ander gewas te telen en/of dieren te houden. Hiervan worden in dit boek voorbeelden beschreven.

Tenslotte wordt ingegaan op de kosten en opbrengsten van een notenbeplanting.

Het boek is te bestellen door 24 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op bankrekening NL 13 INGB 0003 1130 01 t.n.v. A. Oosterbaan en uw adresgegevens te sturen naar