Werkzaamheden op en rond voormalige vuilstort aan de Anholtseweg in Dinxperlo

Binnenkort start gemeente Aalten met het ophogen van de leeflaag aan de oostzijde van de voormalige vuilstort aan de Anholtseweg in Dinxperlo. Tegelijkertijd wordt het fietspad bij de Brüggenhütte verlengd.

Zo’n tien jaar geleden heeft de gemeente de voormalige vuilstort aan de Anholtseweg gesaneerd. Ca. 100.000 ton huisvuil, industrieel afval en puin (afkomstig van het platgebombardeerde dorp, waarmee na de oorlog de beekmeander van de Holwijkerbeek is gedempt) zijn herschikt op de grote stort. De stortplaats is daarna afgewerkt met een leeflaag; een dikke laag grond waar planten en struiken op groeien. Tijdens die werkzaamheden zijn er aan de oostzijde van de stort vleermuizen aangetroffen. Daardoor moest op die locatie de begroeiing gehandhaafd blijven en is er maar een dunne leeflaag aanwezig.

14.000 m3 grond

Eerder dit jaar heeft adviesbureau Staring onderzoek gedaan op de locatie. Zij geven nu groen licht om de bomen en struiken aan de oostzijde te verwijderen, zodat de leeflaag nu alsnog opgehoogd kan worden. Ook worden er maatregelen genomen om de verspreiding van de Japanse Duizendknoop tegen te gaan. Voor het ophogen en herinrichten is ca. 14.000 m3 grond nodig. Die grond is afkomstig van werkzaamheden elders in de gemeente. Voor het ophogen van de leeflaag wordt vier jaar uitgetrokken. Het gebied waar o.a. het ‘Büdeken’ en de slagboom staan, wordt ontzien bij de werkzaamheden; de ophooglaag komt net buiten dit gebied. Na ophoging van de leeflaag wordt het terrein weer opnieuw aangeplant.

Verlengen fietspad

Wie in de buurt van de Brüggenhütte wel eens fietst, zal herkennen dat het fietspad daar erg plotseling stopt. De directe aansluiting op de grote weg zorgt voor onveilige situaties. Tijdens de herinrichting wordt daarom ook het fietspad aangepakt. Het fietspad wordt van de weg af, verlengd, zodat fietsers hun weg voortaan veilig kunnen vervolgen.