Kalender

Sint Jorisconcert - Het Lumen Ensemble

Bredevoort Zondag 25 juli 2021

Zondag 25 juli | 15:00 uur | Sint Joriskerk

Geweldig nieuws! Lumen Ensemble bestaande uit Anastasia Kozlova, viool, en Eva Tebbe, harp geven alsnog een concert in de Sint Joriskerk in Bredevoort. (Het concert in april kon helaas niet doorgaan i.v.m. de Coronamaatregelen). Zij komen met I DREAM OF.

Harp en viool. Snaarinstrumenten met volkomen verschillende klankwerelden die symbiose aangaan én elkaar op de proef stellen.
Een contrastrijk en gedurfd programma waarin op onnavolgbare wijze volksmuziek-elementen en nostalgie samenkomen.

I Dream of.. geeft uiting aan een verlangen naar een andere plaats en tijd.

Met werken van Max Bruch, Calliope Tsoupaki, Stephen Foster, Carl Engel, Henriette Bosmans, Vaughan Williams, Kate Moore

Dit programma opent met een miniatuur van Henriette Bosmans die ons meeneemt op een grootse muzikale reis.
Kol Nidrei van Max Bruch is een Joods gebed voor de grote verzoendag; als God beslist over het lot van de mensen in het komende jaar en we ons mogen overgeven aan wat nu eenmaal is. 

Thin Air van Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki lijkt wel uit een andere eeuw te komen, maar brengt ons juist in verbinding met het hier en nu. Tijdens de pandemie werd deze aangrijpende compositie voor alle festivals van deze wereld geschreven. 

I dream of Jeanie with the Light Brown Hair van Stephan Foster brengt de luchtigheid van een Amerikaans volkswijsje in een charmant arrangement van niemand minder dan de grote violist Jascha Heifetz. Van hetzelfde charmante caliber is Sea-Shell van Carl Engel.

The Open Road van de Australisch/Nederlandse componiste Kate Moore (1979) en met teksten Walt Whitman roept de luisteraar op om alle angst en bezorgdheid weg te laten vloeien, de onbekende weg (the open road) in te slaan als een symbool voor de reis van het leven, een proces van het ontdekken van "goddelijke dingen die mooi omhuld zijn, mooier dan woorden kunnen uitdrukken".

Vol verwijzingen naar Engelse volksmuziek ademt The Lark Ascending van die andere beroemde Britse componist Ralph Vaughan Williams een diep nostalgische sfeer. Een veldleeuwerik zingt, hoog boven de glooiende, groene heuvels.

 

Tenslotte

Het concert vindt plaats op 25 juli in de Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Het begint om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14:30 uur.

Als u wilt komen, verzoeken we u te reserveren via onze website. Het aantal bezoekers dat we maximaal kunnen toelaten is 60.

Tevens vragen wij u zich te houden aan de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen.

Het gebruikelijke drankje na afloop moeten we helaas nog laten vervallen.

Als u gereserveerd hebt dan is het wellicht verstandig om vlak voor het concert nog even onze website te bezoeken.

 

Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een richtbedrag van € 12,- worden gevraagd om het mogelijk te maken deze concerten te blijven organiseren.

 

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

https://sintjorisconcerten.nl

https://lumenensemble.com

lees verder

Sint Jorisconcert - Das Lumen Ensemble

Bredevoort Zondag 25 juli 2021

Zondag 25 juli | 15:00 Uhr | Sint Joris Kerk

Tolle Neuigkeiten! Das Lumen Ensemble, bestehend aus Anastasia Kozlova, Violine und Eva Tebbe, Harfe, gibt ein Konzert in der Sint Joriskerk in Bredevoort. (Das Konzert im April konnte wegen der Corona-Maßnahmen leider nicht stattfinden).
Sie kommen mit I DREAM OF.
Harfe und Violine. Saiteninstrumente mit völlig unterschiedlichen Klangwelten, die eine Symbiose eingehen und sich gegenseitig auf die Probe stellen.

Ein kontrastreiches und gewagtes Programm, in dem Volksmusikelemente und Nostalgie auf unnachahmliche Weise zusammenkommen.
Ich träume von... drückt eine Sehnsucht nach einem anderen Ort und einer anderen Zeit aus.

Mit Werken von Max Bruch, Calliope Tsoupaki, Stephen Foster, Carl Engel, Henriette Bosmans, Vaughan Williams, Kate Moore

Dieses Programm beginnt mit einer Miniatur von Henriette Bosmans, die uns auf eine große musikalische Reise mitnimmt.

Kol Nidrei von Max Bruch ist ein jüdisches Gebet für den großen Versöhnungstag; wenn Gott über das Schicksal der Menschen im kommenden Jahr entscheidet und wir uns dem hingeben dürfen, was ist.

Thin Air von der niederländischen Komponistin Calliope Tsoupaki scheint aus einem anderen Jahrhundert zu stammen, verbindet uns aber tatsächlich mit dem Hier und Jetzt. Während der Pandemie wurde diese ergreifende Komposition für alle Festivitäten dieser Welt geschrieben.

I dream of Jeanie with the Light Brown Hair von Stephan Foster hat die Leichtigkeit eines amerikanischen Volksliedes in einem charmanten Arrangement von keinem geringeren als dem großen Geiger Jascha Heifetz. Vom gleichen charmanten Kaliber ist Sea-Shell von Carl Engel.

The Open Road von der australisch/niederländischen Komponistin Kate Moore (1979), mit Texten von Walt Whitman, fordert den Hörer auf, alle Furcht und Ängste hinter sich zu lassen, den unbekannten Weg (the open road) als Symbol für die Reise des Lebens zu nehmen, ein Prozess der Entdeckung "göttlicher Dinge, die schön umhüllt sind, schöner als Worte es auszudrücken vermögen".

Voller Hinweise auf die englische Volksmusik hat The Lark Ascending von jenem anderen berühmten britischen Komponisten Ralph Vaughan Williams ein zutiefst nostalgisches Gefühl. Eine Feldlerche singt, hoch über den sanften grünen Hügeln.

 

Zum Schluss

Das Konzert findet am 25. Juli in der Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort statt. Es beginnt um 15.00 Uhr und die Kirche ist ab 14:30 Uhr geöffnet.

Wenn Sie kommen möchten, reservieren Sie bitte über unsere Website. Die maximale Anzahl von Besuchern, die wir zulassen dürfen, beträgt 60.

Außerdem bitten wir Sie, die jeweils geltenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Der übliche Umtrunk im Anschluss muss leider ausfallen.

Wenn Sie eine Reservierung vorgenommen haben, ist es vielleicht ratsam, kurz vor dem Konzert unsere Website zu besuchen.

 

Am Ausgang wird um einen freiwilligen Beitrag von € 12,- gebeten, um die weitere Organisation dieser Konzerte zu ermöglichen.

 

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Websites:

https://sintjorisconcerten.nl

https://lumenensemble.com

lees verder